Wie zijn we en wat doen we?

De heemkundige kring “Adriaen Ghys” werd genoemd naar de man die in 1667 de eerste “mastboom” in het Grotenhoutbos gezaaid heeft.

De kring stelt zich tot doel het bewaren, bestuderen en bekendmaken van de geschiedenis en de volkskunde van ons dorp. In samenwerking met het gemeentebestuur en de cultuurdienst wil de kring zorg dragen voor het natuurlijk en cultureel erfgoed van Vosselaar.

Maar ook voor samenwerking met andere verenigingen en individueel geïnteresseerden staat de kring open. Zo zijn er nu al enkele verenigingen die hun archief bij “Adriaen Ghys” in bewaring gaven.

De heemkundige kring wil waardevolle voorwerpen en gegevens voor het nageslacht bewaren. Zo is er gestart met het samenstellen van een beeldbank. Interessante foto’s of postkaarten van vroeger en nu worden gedigitaliseerd en geïnventariseerd. Maar ook voor andere zaken is er belangstelling: films, bidprentjes, overlijdensberichten, boeken en jaarboeken van andere heemkundige kringen, voorwerpen, …

Wie iets waardevols in zijn bezit heeft en het voor de toekomstige Vosselaarse generaties in bewaring wil geven, kan bij “Adriaen Ghys” terecht.