Nieuwsbrieven Band 3

In navolging van de eerder verschenen bundels in 2008 en 2011, stellen we nu de verzameling van onze Nieuwsbrieven van de nummers 31 tot 40 ter beschikking.
De inhoud van de artikels is zeer gevarieerd, maar verschaft, onveranderd, informatie over personen, organisaties, leefomstandigheden, gewoontes en activiteiten die, wanneer we ze niet te boek stellen, uit ons collectief geheugen dreigen te verdwijnen.

Om opzoekwerk te vergemakkelijken werden ook nu weer een inhoudsopgave en een register van plaats- en familienamen opgenomen.

Hieronder vindt u een overzicht van de gepubliceerde hoofdartikels.

31. 75 jaar Davidsfonds in Vosselaar Jef Florizoone en Frans Van Gerven
32. Remi Lens – Emiel Van Hemeldonck, ereburgers van Vosselaar Frank Lescouhier en Jef Florizoone
33. Een eeuw koninklijke fanfare De Ware Vrienden Gust Lauryssen
34. De Bokkenstraat Gilbert Verbinnen
35. Verkiezingen in Vosselaar door de eeuwen heen! Een zaak van alle burgers? Joke Jacobs
36. Burgemeesters van Vosselaar, deel I: van 1800 tot 1874 Frank Lescouhier
37. Burgemeesters van Vosselaar, deel II: van 1875 tot 1963 Frank Lescouhier
38. Vosselaar viert een student. Joannes Baptiste Roes (1814-1860) Joke Jacobs
39. Het Grotenhoutbos, deel I: ontstaan en beheersorganisatie  Jef Florizoone
40. Het Grotenhoutbos, deel II: infrastructuur, bosbedrijf, plant- en diersoorten, beheer Jef Florizoone
Auteur(s): 
Diverse
Uitgiftejaar: 
2014
Prijs: 
10,00 EURO