Gezinswandeling Erfgoeddag 2017

350 jaar geleden zaaide Adriaen Ghys de eerste mastboom in het Grotenhoutbos

 

heemkundige gezinswandeling op erfgoeddag, 23 april 2017

 

Nergens in de Kempen is de zorg voor een bosareaal zo lang en zo sterk tot uiting gekomen als in het Grotenhoutbos. Waar tijdens de middeleeuwen het bosbestand in de Kempen volledig dreigde te verdwijnen, claimden de hertogen van Brabant het Grotenhoutbos als jachtgebied. Zij vaardigden strenge ordonnanties uit waarin het behoud en de zorg voor het domein centraal stonden. Ook de latere eigenaars van het gebied stelden alles in het werk om het bos met grote zorg te omringen.

In de praktijk waren het de boswachters, vroeger “boshuers” geheten, die met veel toewijding het dagelijks beheer verzorgden. Eén van hen was Vosselarenaar Adriaen Ghys. Hij was het die net 350 jaar geleden, in het Grotenhoutbos de eerste mastboom zaaide. Hij deed dat in opdracht van Amalia van Solms, Vrouwe van Turnhout. Het was een daad met verstrekkende gevolgen. Waar voordien dennen nog nauwelijks voorkwamen in de Kempen, zouden ze vanaf dan het uitzicht van het landschap ingrijpend wijzigen.

Gezinswandeling

Op erfgoeddag op zondag 23 april 2017 wordt tijdens een gezinswandeling in het Grotenhoutbos toelichting verstrekt bij de opmerkelijke geschiedenis van en de eeuwenlange zorg voor het domein.

De figuur van boshuer Adriaen Ghys en de omstandigheden waarin hij 350 jaar geleden de eerste mastboom zaaide, krijgen speciale aandacht.

De wandeling start om 14.00 uur aan de parking van Roosekes Breem, De Breem 9, 2350 Vosselaar. De rondgang is ± 4 km lang en zal zowat 2 uur in beslag nemen. De wandeling is niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Voor kinderbuggy’s moet het, mits wat hulp, wel lukken.

De deelname aan de wandeling is gratis. Men vraagt wel, uiterlijk op 13 april, in te schrijven.

Breugheltafel

Na de wandeling kan, wie wenst, aanschuiven aan de lange tafel in Roosekes Breem. Daar staat een uitgebreide Breugheltafel op de wandelaars te wachten. Een mooie gelegenheid om samen lekker te eten en in goed gezelschap gezellig na te kaarten.

Een absolute aanrader!

Ook voor aan Breugheltafel dient men uiterlijk op 13 april in te schrijven. De deelnameprijs bedraagt € 25,00 per volwassene en € 12,50 voor kinderen ≤ 12 jaar. Dit bedrag dient, eveneens uiterlijk op 13 april gestort te worden op rek. nr. BE37 7785 9168 7628 van Adriaen Ghys vzw, Vosselaar. De inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de storting. Het aantal deelnemers is beperkt.

Inschrijven is verplicht en kan:

1.    door een mail te sturen naar adriaen.ghys@vosselaar.be met duidelijke vermelding van naam

       en tel. nr. en vermelding van het aantal deelnemende volwassenen en kinderen aan de

       wandeling en/of de Breugheltafel. Uw inschrijving wordt bevestigd.

2.    door in te schrijven via het e-loket van de gemeente Vosselaar (kijken bij “inschrijving

wandeling erfgoeddag”) met duidelijke vermelding van naam en tel. nr. en

vermelding van het aantal deelnemende volwassenen en kinderen aan de wandeling en/of de Breugheltafel. Uw inschrijving wordt bevestigd.